5 redenen om Peertest te gebruiken

Peertest is een gratis webapp waarop leerlingen elkaar kunnen toetsen. Het functioneert als een soort “black box”: een leerling bedenkt een vraag en stop die erin, een andere leerling pakt er een willekeurige vraag uit en beantwoordt deze. Het antwoord gaat dan weer naar de bedenker van de vraag die het antwoord beoordeelt. Op deze manier toetsen leerlingen elkaar en zijn de vragen en antwoorden volledig anoniem. De webapp is ontworpen door middelbare school docent Sam de Vlieger en is gratis beschikbaar.

Hier zijn 5 redenen om leerlingen elkaar te laten toetsen op Peertest:

1) Leerlingen leren heel veel van het bedenken van toetsvragen. 2) Leerlingen leren van de antwoorden van hun medeleerlingen. 3) Op Peertest zijn de vragen en antwoorden anoniem. 4) Vragen bedenken leert leerlingen zelfstandig denken. 5) Het bespaart de docent tijd.

 1.    Leerlingen leren veel van het bedenken van toetsvragen.

Na een toets hoor je regelmatig leerlingen zuchten: “Ik dacht dat ik het goed kende…” Blijkbaar waren de vragen op de toets moeilijker of anders dan gedacht. Toch hebben ze samenvattingen gemaakt, het boek drie keer doorgelezen en alles onderstreept. Het mocht niet baten. En dat is ook niet gek, want dit zijn zeer ongeschikte manieren om iets te goed leren (zie Kirschner en Neelen, 2015)

Het stellen van toetsvragen over het leermateriaal is daarentegen een uitstekende manier om iets te leren. Leerlingen reflecteren op wat ze geleerd hebben en welke vragen je hierover kan stellen (Ebersbach, 2020; Walsh et al., 2018). Door het ophalen van informatie uit het geheugen, zullen ze het beter en langer onthouden.

Tip: Begin met het stellen van meerkeuzevragen. Bij het stellen van meerkeuzevragen moeten leerlingen niet alleen nadenken over het goede antwoord maar ook over foute antwoorden die goed lijken. Hierdoor is het leereffect van het bedenken van meerkeuzevragen hoog.

2.    Leerlingen leren van antwoorden beoordelen

Leerlingen zien op Peertest ook de antwoorden van hun klasgenoten. Het achterliggende idee is dat leerlingen veel meer leren van het vergelijken van hun eigen antwoord met de antwoorden van anderen, dan van het commentaar van een docent of van peerfeedback. Voor meer informatie over hoe dit werkt, zie het artikel van David Nicol over internal feedback (2021). 

De bedenkers van de vragen kunnen de antwoorden op hun vraag rangschikken. Hierdoor verschijnt er per vraag een rangorde van antwoorden die voor iedereen zichtbaar is. Deze rangorde kun je vervolgens klassikaal bespreken om na te gaan wat een goed antwoord tot een goed antwoord maakt.

Tip: Laat leerlingen na het rangschikken van de antwoorden van hun peers een lijst met nakijkcriteria opstellen.

3.    Vragen en antwoorden zijn anoniem.

Peertest maakt van de anonimiteit van het internet een kracht. Leerlingen weten niet wie de bedenker van een vraag of antwoord is. Daardoor worden leerlingen niet belemmert in de vragen die ze durven stellen en kunnen leerlingen objectiever naar de antwoorden kijken. Het is daardoor mogelijk om de vragen en antwoorden klassikaal te bespreken zonder leerlingen in hun hemd te zetten. Je kunt Peertest bijvoorbeeld ook gebruiken om vragen te stellen over gevoelige thema’s.

Tip: Benadruk dat de vragen en antwoorden anoniem zijn voor de leerlingen maar dat jij als docent wel de namen kan zien.

4.    Vragen bedenken laat leerlingen zelfstandig denken.

“Meneer, krijgen we ook nog een oefentoets?” is een veelgehoorde vraag aan het eind van een periode. Blijkbaar kan deze leerling niet zelf bedenken welke vragen er op een toets komen. Dat is niet vreemd: als een docent altijd degene is die toetsvragen maakt, zullen leerlingen afhankelijk blijven van de docent. De docent beoordeelt immers wat interessant genoeg is om op de toets te komen. Als leerlingen in een vroeg stadium leren nadenken over toetsvragen zullen ze beter in staat zijn om zelf te beoordelen wat de belangrijkste informatie is.

Bij het bedenken van toetsvragen zullen leerlingen ook moeten nadenken over wanneer een antwoord een goed antwoord is. Bij het bedenken van open vragen zullen ze er snel achter komen dat veel antwoorden niet goed of fout zijn maar daar ergens tussenin zitten. Er zijn niet altijd makkelijke beoordelingscriteria en leerlingen zullen dus hun eigen verantwoording moeten geven waarom ze een bepaald antwoord het beste antwoord vinden. 

Tip: Door een deel van de vragen op Peertest op de toets terug te laten komen kan de motivatie van leerlingen om goede vragen en antwoorden te bedenken worden verhoogd en laat je zien dat je hun vragen serieus neemt.

5.    Het bespaart de docent werk

Recentelijk is er steeds meer aandacht voor formatief toetsen. Het idee is dat leerlingen leren van toetsen (zie bijvoorbeeld deze blog van Kirschner en Neelen, 2018) en van de feedback waardoor ze hun manier van leren bij kunnen stellen. Maar het klaarmaken van toetsen en het geven van goede feedback kost de docent veel tijd.

Door Peertest te gebruiken kun je veel toetsmomenten creëren zonder dat dit je als docent veel tijd kost. In plaats van het bedenken van vragen en beoordelen van antwoorden, help je leerlingen bij het bedenken van goede vragen en bij het destilleren van goede criteria om een antwoord te beoordelen.

Tip: Laat leerlingen aan het eind van de les één meerkeuzevraag stellen als “exit-ticket.” Hierdoor krijg je een goed beeld van wat leerlingen hebben onthouden naar aanleiding van de les. De volgende les kun je leerlingen op Peertest een aantal van deze vragen laten beantwoorden om te kijken wat er is blijven hangen.

6.    Het is gratis en zonder winstoogmerk

Dit is geen onderwijskundig argument, maar toch. Peertest wordt ontwikkeld door en voor docenten. Peertest wil geen winst te maken waardoor onderwijskundige principes of privacy gevaar zouden lopen. Bij de ontwikkeling van Peertest zijn didactische en pedagogische motieven doorslaggevend. 

Ebersbach, M, Feierabend, M, Nazari, KBB. Comparing the effects of generating questions, testing, and restudying on students’ long-term recall in university learning. Appl Cognit Psychol. 2020; 34: 724– 736. https://doi.org/10.1002/acp.3639

Walsh, J. L., Harris, B., Denny, P., & Smith, P. (2018). Formative student-authored question bank: perceptions, question quality and association with summative performance. Postgraduate medical journal94(1108), 97–103. https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2017-135018

David Nicol (2021) The power of internal feedback: exploiting natural comparison processes, Assessment & Evaluation in Higher Education, 46:5, 756-778, DOI: 10.1080/02602938.2020.1823314

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *